Κάνδανος

Όταν οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη το έτος 823 μ.Χ, κατέστρεψαν ότι είχε απομείνει από την αρχαία Κάνδανο.

Πόλη ομώνυμη με τη σημερινή, ήλεγχε κάποτε ολόκληρη την περιοχή της κοιλάδας του Κακοδικιανού, μέχρι το επίνειό της, την Καλαμύδη. Ο τόπος πλούσιος σε φλέβες χαλαζία, με υψηλή μάλιστα περιεκτικότητα σε μολυβδούχο άργυρο και σε χαλκοπυρίτη.

Το μαρτυρούν τα ορύγματα που βρέθηκαν στα βορειανατολικά της και οδηγούν στις φλέβες του μεταλλεύματος αλλά και οι εκατοντάδες κάμινοι εκεί σιμά, που χρησιμοποιήθηκαν κάποτε για την επεξεργασία του.

Η πόλη χάρηκε προφανώς και τα ελληνιστικά της χρόνια, αλλά στα ρωμαϊκά κυρίως πρέπει να γνώρισε την ακμή της. Έτσι δείχνουν τα ερείπια ενός πολύ μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου του 3ου αιώνα μ.Χ., κάποιου πραιτωρίου ίσως με ψηφιδωτό δάπεδο και βάση αγάλματος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σέπτιμου Σεβήρου (146-211 μ.Χ). Όσο για τον τάφο της Κανδάνου που αποτυπώνεται εδώ, ήταν έτσι όμορφα λαξευμένος στον βράχο, ώστε όταν η μεγάλη πλάκα έκλεινε την είσοδό του, να κρύβεται εντελώς από τα μάτια των θνητών.

Μόνον η κόγχη του μαρτυρεί πως κάπου εκεί θα έπρεπε ο ερευνητής ν’ αναζητήσει την τελευταία κατοικία κάποιου απ’ τους πολίτες της. Οι αιώνες πέρασαν και ο τάφος έχει πλέον άλλη χρήση. Από μακριά μοιάζει τώρα με μικρή κατοικία σκαμμένη στον βράχο, με την πόρτα χαμηλή κι ένα παράθυρο ανοιγμένο σ’ ένα κομμάτι της κόγχης του.

 

Kandanos| When the Arabs seized Crete in the year 823 A.D. they destroyed whatever remained of ancient Kandanos.

A city whose name has been retained today, it once controlled the whole of the Kakodikianos valley area, as far as its port, Kalamidi. Its site was rich in veins of quartz, with a high plumbiferous silver and copper pyrite content.

Testimony to this os borne by the diggings found to the north-east of it, which lead to the veins of the mineral, as well as, by hundrends of kilns close by once used for its processing. The city clearly enjoyed its Helenistic period, but it must have been in Roman times above all when it was as its zenith.

This is shown by the remains of a very large Roman buildings of the third century A.D., a practorium perhaps, with a mosaic floor and the base of a statue of Septimius Severus.

As to the tomb of Kandanos shown here, it was so beautifully carved out of the rock that when the great slab scaled its entrance, it was totally hidden from the eyes of mortals.

Only its conch bares witness that it was somewhere there that the researcher should look for the last resting place of one of its onhabitans.

The centuries passed and the tomb now has another use. From a distance it looks like a little house cut out of the rock, with a low door and a window opened in a parts of its conch.

Free – Αγορά