Νέα Ρούματα

Μικρό μέγεθος, μεγάλη όμως η σημασία του πρωτομινωικού τάφου που βρέθηκε στην κοιλάδα των Νέων Ρουμάτων Χανίων.

Κουβαλά επιρροές από τις ολόφωτες Κυκλάδες, υιοθετημένες απ’ αυτούς που είχαν στα γύρω υψώματα τα σπιτικά τους. Μνημείο μικρό και θολωτό, σαν εκείνα του Αιγαίου, κτισμένο εκφορικά, με πλάκες ποταμίσιες, φιλοξενούσε μια σορό, κουρνιασμένη σαν βρέφος στην κοιλιά της μάνας του.

Μικρή και η κτέρισή του, δυο αγγεία όλα κι όλα, μια χύτρα για το φαγητό κι ένα κύπελο για να σβήνει η δίψα. Πρωτόγνωρο για μας να βλέπουμε παλαιούς Μινωίτες ν’ αναπαύονται μόνοι σε τέτοιας λογής τάφους. Οι περισσότεροι προτιμούσαν να θάβονται μαζί με το γένος τους, σε τάφους μεγάλους, θολωτούς, με τέχνη περισσή καμωμένους.

 

Nea Roumata

Through small in size, the Early Minoan tomb, which was found in the Nea Roumata valley of Chania, is great in importance. It shows influences from the light-respledent Cyclades islands, adopted by those who had set up their houses on the surrounding heights.

A small vaulted monument, like those of the Aegean, built by the so-called ‘ecphoric’ system (in projection), with flat stones from river-beds, it hosted a single corpse, curled up like a foetus in its mother’s womb.

The grave-offerings were paltry, two vessels in all, a pot for food and a cup for quenching thirst. It is unprecedented for us to see Minoans of old reposing alone in tombs of this kind. Most of them preferred to be buried together with their family, in large vaulted tombs, constructed with the greatest skill.

Free – Αγορά