Τσισκιανά

Στο Πανωχώρι Σελίνου, στον Άγιο Ζωσιμά, μέσα στη χαράδρα και σε υψόμετρο 500 μ., οι άνθρωποι των ορέων ίδρυσαν στους κλασικούς χρόνους ένα ιερό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα των Ταύρων, με την αρχέγονη, χθόνια ιδιότητα του θεού.

Υπαίθριο, ηλιόλουστο, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του θεού, ένας ορθογώνιος βωμός όλος κι όλος για να φτάνουν εύκολα ως αυτόν οι προσευχές και η μυρωδιά από τις σάρκες των τρυφερών αιγοπροβάτων, που θυσιάζονταν εκεί προς τιμήν του.

Πλήθος τα δώρα των προσκυνητών. Χιλιαδες μικροί πήλινοι ταύροι δίπλα στον βωμό, στραμμένοι όλοι προς τη δύση – αναθήματα αγροτων σε κείνον που όριζε τους σεισμούς και μεριμνούσε για τη γονιμότητα του τόπου – αλλά και αμέτρητοι απλοί σκύφοι για την τελετουργία.

Οι ικεσίες ωστόσο των πιστών δεν κατάφεραν ν’ αλλάξουν τη μοίρα του ιερού του. Τόσο το ίδιο όσο και οι εκκλησίες του Αγίου Ζωσιμά και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που κτίστηκαν αιώνες μετά εκεί κοντά, με υλικά παρμένα από τον βωμό και τ’ άνδηρά του, καταστράφηκαν από την πτώση των βράχων.

 

Tsiskiana| At Panochori of Selinon, at St Zosimas, in the gorge and at a height of 500 metres, the people of the mountains set up in Classical times a sanctuary, dedicated to Poseidon of the Bulls, the primitive, chthonic avatar of the god.

In the open air, bathed in sunlight, under the alert eye of the god – a rectangular altar is all there is, so that prayers and the savour from the flesh of the render sheep and goats sacrificed there in his honour would easily reach him.

There was a host of gifts from pilgrims. Thousands of small clay bulls next to the altar, all facing west – offerings of farmers to him who decreed earthquakes and attended to the fertility of the area – and innumerable simple drinking-cups for the ritual.

But the supplications of the worshippers did not succeeded in altering the fate of his sanctuary. Both that and the churches of St Zosimas and of the Blessed Mary of Egypt, built centuries afterwards nearby, with materials taken from the altar and its terraces, were destroyed by rockfalls.

Free – Αγορά